2013 to Europejski Rok Obywateli,

a jego obchody zwieńczy projekt
kulturalno-edukacyjny w Warszawie 1-4.12.2013

Prof. Władysław Bartoszewski, prof. Ewa Łętowska, prof. Andrzej Waśkiewicz, Anna Seniuk,
Andrzej Seweryn, a także znani pisarze – Esther Vilar, Martin Pollack, Kaja Malanowska –
zainspirują do dyskusji o tym, co znaczy być obywatelem.
Projekt kulturalno-edukacyjny „2013 Europejski Rok Obywateli” realizowany jest w Domu Spotkań
z Historią przy wsparciu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Jego celem jest zainspirowanie do refleksji i dyskusji nad tym, czym są prawa obywatelskie i postawa obywatelska, a przede
wszystkim jak rozumieć i realizować je współcześnie.

 

1.12 – spotkanie z prof. Ewą Łętowską i koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie…”

1 grudnia br. projekt „2013 Europejski Rok Obywateli” zainauguruje spotkanie z prof. Ewą Łętowską
oraz koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, oparty na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Anna
Seniuk, Andrzej Seweryn i Trio de Varsovie zaprezentują między innymi teksty trzech wielkich poetów
– Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta – o prawach człowieka, wolności,
rozwoju i godności. W Teatrze Polskim, gdzie dobędzie się koncert, otwarta zostanie także wystawa
zdjęć „Prawa Człowieka. Dostrzegam” autorstwa Macieja Byczkowskiego – podróżnika i fotografa,
muzyka i biznesmena.

 

2.12 – spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim oraz dyskusja znanych pisarzy –
Esther Vilar, Martina Pollacka, Kai Malanowskiej

2 grudnia, w Domu Spotkań z Historią, odbędzie się spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim
– człowiekiem, który niejednokrotnie i w różnoraki sposób mówił o postawach obywatelskich, o roli,
zadaniach i możliwościach działania obywateli w różnych systemach politycznych i społeczeństwach.
Dyskusja „Obywatel wzorowy: zbuntowany czy posłuszny…?” dotyczyć będzie tego, jak na kształt
postawy obywatelskiej wpływają okoliczności, w jaki sposób historia weryfikuje oceny postaw ludzkich,
a także tego czy prawdziwe obywatelstwo wymaga zaangażowania i poświęceń.
Następnie w Teatrze Polskim spotkają się znani europejscy pisarze, dyskutując na temat „Unia –
Obywatel – Człowiek”. Porozmawiają oni o tym czy istnieje świadomość europejska, czy można
mówić o europejskiej wspólnocie kulturowej czy przestrzeni duchowej (w nawiązanie do książki
Baumana: Kultura w płynnej nowoczesności). Pisarze są papierkiem lakmusowym nastrojów i
tendencji społecznych, a uczestnicy dyskusji to nie tylko wybitni literaci, ale także działacze społeczni
i wykładowcy. Pierwsza z nich to Esther Vilar pisarka, lekarka i autorka dzieł z pogranicza filozofii,
socjologii i etyki oraz powieści i dramatów. Kolejnym gościem debaty będzie Martin Pollack – polskim
czytelnikom znany szczególnie jako autor: Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach.
Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma
  (Olsztyn 2000,
Wołowiec 2007), Ojcobójca. Przypadek Filipa Halsmanna (Wołowiec 2005, 2008), Śmierć w bunkrze.
Opowieść o moim ojcu
 (Wołowiec 2006), za którą otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej
ANGELUS 2007, oraz zbióru reportaży Dlaczego rozstrzelali Stanisławów (Wołowiec 2009) i Cesarz
Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji
 (Wołowiec 2011). W 2010 roku otrzymał Nagrodę im. Georga Dehio.
W marcu 2011 roku odebrał Lipską Nagrodę Książkową na rzecz Porozumienia Europejskiego,
a w 2012 tytuł Ambasadora Nowej Europy. Trzecim z pisarzy będzie Kaja Malanowska, biolożka,
felietonistka „Krytyki Politycznej”. Zadebiutowała powieścią „Drobne szaleństwa dnia codziennego”
(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010), która przyniosła jej uznanie krytyki i nominację do Gwarancji
Kultury nagrody TVP Kultura.

SPOTKANIE Z PROFESOREM WŁADYSŁAWEM BARTOSZEWSKIM. 2 GRUDNIA DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ Wstęp wolny. Informacje i rezerwacje pod numerem telefonu: 22 255 05 00 (recepcja Domu Spotkań z Historią)

 

3.12 – Antygona Sofoklesa, Teatr TV w Teatrze Polskim –
nasze szczęście w szczęściu miasta leży

W Teatrze Polskim odtworzony zostanie znakomity spektakl teatru TV „Antygona”, w reżyserii
Andrzeja Seweryna, z kreacjami Agnieszki Grochowskiej i Krzysztofa Gosztyły.
Ponadczasowe dzieło Sofoklesa porusza jeden z uniwersalnych tematów podejmowanych przez
literaturę europejską od czasów najdawniejszych po współczesność – relacje społeczeństwo-
jednostka. „W Antygonie mamy do czynienia z wypowiedzeniem obywatelskiego
posłuszeństwa, motywowanym przywiązaniem głównej bohaterki do odwiecznych praw naturalnych, a
opłaconym najwyższą ceną” /Tomasz Miłkowski/.
Projekcję spektaklu poprzedzi rozmowa, w której uczestniczyć będą: Andrzej Seweryn, reżyser, prof.
dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii UW i Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny i
literacki.
POKAZ TEATRU TV: ANTYGONA SOFOKLESA, REŻ. ANDRZEJ SEWERYN. W ROZMOWIE PRZED PREZENTACJĄ SPEKTAKLU UCZESTNICZĄ: ANDRZEJ SEWERYN, PROF. DR HAB. ANDRZEJ WAŚKIEWICZ I TOMASZ MIŁKOWSKI.

3 GRUDNIA 2013 TEATR POLSKI W WARSZAWIE.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kasie Głównej Teatru Polskiego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6 od dnia 14.11.2013, w godz. 10.00-17.00 (pn.-pt.). Rezerwacje pod numerem telefonu 22 826 49 18 w godz. 9.00-17.00

 

4.12 – „Dzień Obywatela” – podsumowanie

„Dzień Obywatela” ma na celu prezentację postaw obywatelskich z perspektywy historycznej.
Odbędzie się on w Domu Spotkań z Historią, pozwalając prześledzić czym jest postawa obywatelska
na przykładzie historii Warszawy XX wieku. Znane osoby podzielą się z publicznością przemyśleniami
na temat solidarności, wspólnoty i współczucia. Całość dyskusji moderować będzie Jarosław
Makowski z Instytutu Obywatelskiego. Ponadto goście obejrzeć będą mogli unikalne filmy
przygotowane przez Dom Spotkań z Historią – „Człowiek” – film dokumentalny Tamary
Jakżyny o Sokratesie Starynkiewiczu oraz dokument poświęcony Stefanowi Starzyńskiemu.
Projektowi „2013 Europejski Rok Obywateli” wzbogacony jest o szereg działań towarzyszących.
Dom Spotkań z Historią realizuje działania angażujące w wydarzenie użytkowników nowych
mediów. Do współpracy przy projekcie zaproszono grono blogerów, którzy pod hasłem „Poczułem
się obywatelem, gdy…”. będą dzielić się opiniami, które posłużą pisarzom jako kanwa do dyskusji.
Natomiast na Fanpage’u Domu Spotkań z Historią odbędzie się konkurs fotograficzny „My, obywatele
Warszawy…”. Ma on na celu zaangażować w projekt osoby pasjonujące się historią, jednocześnie
przekazując jak najszerzej idee związane z Europejskim Rokiem Obywateli.
Ponadto 28.11 w Teatrze Polskim wystawiony zostanie spektakl „Odprawa posłów greckich”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU: „DZIEŃ OBYWATELA”. JANINA OCHOJSKA, KS. PRAŁAT MARIAN SUBOCZ I OLGA BOŃCZYK PODZIELĄ SIĘ Z PUBLICZNOŚCIĄ PRZEMYŚLENIAMI NA TEMAT SOLIDARNOŚCI, WSPÓLNOTY I WSPÓŁCZUCIA.

4 GRUDNIA DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Wstęp wolny. Informacje i rezerwacje pod numerem telefonu:
22 255 05 00 (recepcja Domu Spotkań z Historią)

Miejsca wydarzeń / adresy:
Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2

Scena Kameralna: ul. Sewerynów