Wyjątkowe wydarzenia, pokazy mistrzowskie, uroda słowa.

Wydarzenia z udziałem Andrzeja Seweryna

Mój Molier

Solowy występ aktorski Andrzeja Seweryna lżejszy w treści i formie od podobnych „spotkań” tego wybitnego aktora z utworami Gombrowicza czy Szekspira. Teraz Seweryn w swojej opowieści scenicznej, zbudowanej wokół perypetii zazdrosnego bohatera Molierowskiej „Szkoły żon”, pozwala sobie na cudowny luz już od samego początku.
Opracowanie i wybór tekstów Moliera:
ANDRZEJ SEWERYN

Dziennik Witolda Gombrowicza

Aktorskie mistrzostwo Andrzeja Seweryna sprawia, że w jego ustach każdy z zapisków Gombrowicza staje się na scenie szczerą, logicznie wyłożoną prawdą. Prawdą, oddaną w żywych, plastycznych słowach, które aktor zamienia w najczystszą formę teatru.

Wokół Szekspira

„Wokół Szekspira” to nie tylko popis aktorskiego kunsztu w połączeniu z geniuszem dramatopisarstwa, ale także skierowane do publiczności zaproszenie, zachęcające do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu i ponownego interpretowania dzieł pisarza.

Dwugłos w sprawach istotnych w dwóch częściach

Koncert jest wyrazem fascynacji dwoma ważnymi tekstami. W mistrzowskim wykonaniu Andrzeja Seweryna przesłanie tych tekstów staje się niepowtarzalnym przeżyciem. Jest także okazją do słuchania Sextetu Włodzimierza Nahornego, którego muzyka nie jest ani tłem, ani uzupełnieniem, ale partnerem i współtwórcą tego niezwykłego dialogu słowa i muzyki.

Komediowy Pan Sułek

Kocham pana, panie Sułku

Jacek Janczarski
Wydarzenie oparte jest na tekstach Jacka Janczarskiego – jednego z najbardziej cenionych satyryków, którego opowieści o pani Elizie i Panu Sułku oraz ciągle towarzyszącym im Gajowym Marusze są dla tysięcy widzów opowieściami kultowymi.

Spektakl na kanwie utworów Jana Pawła II

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Kanwę spektaklu „Miłość mi wszystko wyjaśniła” stanowią obszerne fragmenty dramatu „Przed sklepem jubilera”, wzbogacone monologiem Hioba z dramatu „Hiob” oraz kilkoma utworami z poematu „Pieśń o Bogu ukrytym”.

Autorem wszystkich tekstów jest Karol Wojtyła, późniejszy umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II.